Coach2You – Persoonlijke coaching

Wat is uw coachwens?

"When you are in a hurry, go slow"
Welke druppel deed bij u de emmer doen overlopen?
Coaching is een vorm van begeleiding van leren. Coaching is een activiteit die je in staat stelt om met hulp van "derden" te kijken naar je eigen functioneren. Coaching bekijk ik vanuit twee elementen namelijk, vanuit de organisatiekant (werkgever) en vanuit de individuele benadering. Coachen van mensen is alleen werkbaar als de mens, het individu zich open stelt en duidelijk kenbaar maakt waar hii/zij in of mee geholpen wil worden. Het individu (coachee) heeft een duidelijke ”coachwens” waarbij hij/zij ondersteuning verlangt.
Vanuit de coachee zijn er heel veel elementen te bedenken waarin men begeleiding zou willen, beschrijven hiervan is de eerste stap voor jezelf. Denk als coachee erover na wat u precies wilt en vooral wat is de ‘coachwens” ?Bij coaching gaat het wel degelijk om resultaat en resultaatgerichtheid en zal ik ook kijken naar de organisatie waarin u werkt. Bent u werkzaam als medewerker / werknemer, waar komt het door dat ik niet lekker in mijn vel zit. Kan/wil ik zelf iets aan deze situatie veranderen maar HOE doe ik dat ?


Als leidinggevende is het heel goed om te weten waar, in relatie tot leidinggeven, uw sterke en minder sterke kanten liggen. Welke leiderschapsvorm hanteer ik op dit moment of welke zou ik graag willen hanteren.


Allemaal vragen op diverse niveau’s waarop u graag een antwoord krijgt en ik u hierbij graag wil helpen. Als u besluit samen met mij deze vragen aan te pakken ga ik middels NLP methodieken en technieken hier met u starten. NLP, Neurolinguistisch, coaching
Methode Neuro Linguïstisch Programmeren

Methode Neuro Linguïstisch Programmeren

Als werknemer zit je niet lekker in je vel maar weet niet waardoor het komt, met NLP heb ik de mogelijkheid om er samen met u naar te kijken en je te laten ervaren dat er misschien ook andere wegen zijn.
Coachingsvormen

Coachingsvormen

Passend bij uw coachwens zijn er verschillende vormen waarop ik u kan coachen namelijk oplossingsgericht, loopbaancoaching, wandelcoaching en action type coaching.
Ik ben als coach een fervent voorstander van duidelijkheid en eerlijkheid en deze twee zaken combineer ik met de ervaring uit de sportwereld. Opgeleid aan het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders te Heerenveen, onderwijsbevoegdheid gehaald aan de Pedagogische Academie te Zwolle en tevens NLP Master Practicioner. In de sport ligt de focus veelal op winnen en staat daarbij gelijk aan succes. In het dagelijks leven wil je voor jezelf ook het beste en daarbij zal er dan ook gebikkeld moeten worden.
Want zonder een goede inzet komt het succes niet, je zult er veel voor moeten doen. Ik begeleid (coach) mensen op deze manier, ervarend leren.

We gaan samen aan de slag en ik zal dmv kritische vragen stellen, feedback geven op houding en gedrag, een luisterend oor zijn en middels verschillende NLP methodieken en technieken je hierbij helpen en ondersteunen. Een motto waar ik veel mee doe is het volgende :
DIP je of DIM je..... het maakt een wereld van verschil!

Denk In Problemen of Denk In Mogelijkheden

Wat is NeuroLinguïstisch Programmeren?

Methode NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is de studie naar de onbewuste en bewuste weg die leidt naar ons gedrag. Het gaat over hoe ‘bewust’ en ‘onbewust’ we de dingen doen die we doen. Communiceren doen we met meer dan alleen onze mond maar ook met ons lichaam, zogenoemd lichaamstaal. Voor het neurolinguïstisch programmeren zijn de zintuigen onlosmakelijk verbonden met wat je zegt en doet. Wij filteren wat we zien of willen zien, mijn beeld van de wereld is anders dan jou beeld van de wereld. Soms reageer je op de dingen die je ziet, hoort of voelt om je heen en heb je met jezelf de interne dialoog.

Via het NLP help ik je bij het bewust beleven van dit proces waarbij veranderingen in je eigen gedrag dmv communicatie kan resulteren in heel mooie dingen.

Heb je het idee dat je vast zit in een sleur of dagelijks patroon waar je uitwilt dan kan ik je daarmee helpen. NLP is een methode die heel inspirerend werkt en aan de andere kant heel eenvoudig is in de dagelijkse uitvoering. Positivisme, mijn toverwoord, in het NLP is een metafoor voor blijheid en succes. NLP stelt je in staat om zelf invloed uit te oefenen op je dagelijkse processen. Het doorbreken van patronen heeft invloed op je nieuwe gedrag.

Speciaal voor mensen die te maken hebben of gehad hebben met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) is NLP een prettige manier om je te helpen. Het dagelijks bezig zijn, bewust en/of onbewust, met PTSS heeft op jou veel impact, bel gerust.

N

eurologisch, heeft betrekking op wat er in onze hersenen zich afspeelt. Met onze vijf zintuigen, zien, horen, voelen, proeven en ruiken nemen we alle informatie in ons op.

L

inguïstisch heeft een verwijzing naar de taal en hoe wij deze gebruiken in ons dagelijks leven of op het werk.

P

rogrammeren, ons gedrag kun je dmv gedragspatronen aanpassen en/of er op een andere manier mee omgaan.

Onze zintuigen zijn de ”tools” waar we mee gaan werken, je ervaringen ophalen en bewust en structureel mee aan de slag gaan.

Sport United

Sport United heeft zich als bureau gespecialiseerd in sport & jongeren. Als projectorganisatie dragen zij de zorg voor zowel de methodiek als de implementatie van een project. Sport United zet voor al haar projecten (oud-)(top)sporters in die dienen als rolmodel voor jongeren. Coach2You helpt bij de coaching van verschillende projecten van waaruit de samenwerking plaatsvindt.

Pluspol

loopbaancoach, wandelcoach, nlp, sportcoach, nvnlp,

NLP coach Henk Pol

Wilt u meer weten hoe coach
Henk Pol van Coach2you u kan
helpen bij uw coachwens?

Vul dan onderstaand
contactformulier in.  1. Name *
    * Please enter your name
  2. Email *
    * Please enter a valid email address
  3. Message *
    * Please enter message